Rekisteriseloste, Work & Meet

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterin nimi: Work & Meet Asiakasrekisteri
Yrityksen nimi: Work & Meet Oy
Yrityksen postiosoite: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki
Yrityksen Y-tunnus: 2762109-3
Sähköposti rekisterikyselyille: info@workmeet.fi

Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot

Nimi: Ramona Lindberg
Sähköposti: ramona.lindberg@workmeet.fi
Puhelinnumero: +358(0)44 504 5757

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Work & Meet Oy:n toimesta asiakkaiden asiakasuhteen hoitamista, palvelun ylläpitämistä ja tiedottamista varten. Work & Meet voi käyttää henkilötunnuksia luottotietojen ja osoitetietojen tarkistamiseen. Tietoja voidaan myös käyttää tilastollisiin ja Work & Meet -palvelun kehittämistarkoituksiin. (Henkilötietolaki 2.luku, 6 §)

Rekisteröitävät henkilöt, ryhmät ja näihin liittyvät tiedot ja tietoryhmät

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Work & Meet Oy:n asiakkaista, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröitymisen yhteydessä Work & Meet -palvelussa. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta rekisteröinnin yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös Väestötietojärjestelmää sekä markkinointikohderyhmän muodostamiseksi edellisen lisäksi myös muuta yleistä rekisteriä. Asiakkaista voidaan tallentaa nimi, osoite, puhelin- ja sähköpostitiedot, tunnistetiedot, kuten salasana ja käyttäjätunnus, palvelun käytön päättymistiedot sekä kiinnostustiedot markkinoinnin profilointiin sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa palvelun yksittäisiä käyttäjiä taikka käyttäjien henkilökohtaisia käyttötietoja, asiakastietoja tai henkilötietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan kirjallisesta vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.

Valitse ajankohta

Vahvista varaus syöttämällä sähköpostiosoitteesi

Hinnat arvonlisäverottomia. Täyttämällä tietoni suostun Work & Meetin käyttöehtoihin